Home » obrada prirodnog jezika

ChatGPT: Šta je to i kako radi?

ChatGPT: Šta je to i kako radi? ChatGPT je pre-trained generative transformer chatbot koji je razvio OpenAI. To znači da je ChatGPT treniran na ogromnoj količini tekstualnih podataka, što mu omogućava da generiše tekst koji liči na ljudski jezik. ChatGPT se može koristiti za sve vrste svrha, kao što su pisanje kompjuterskog koda, služenje kao…

Pročitaj više
Vrh stranice