Home » Putovanja » Milanska zabrana kasnonoćne prodaje sladoleda i pizze

Milanska zabrana kasnonoćne prodaje sladoleda i pizze

Vlasti u Milanu razmatraju novi zakon koji bi zabranio prodaju sladoleda i pizze nakon ponoći. Ova mjera, koja cilja na 12 gradskih četvrti, odražava napore grada da umiri žalbe građana na buku koja nastaje okupljanjem velikih grupa ljudi tokom noći.

Prijedlog novog zakona

Predloženi zakon bi, ako bude usvojen, stupio na snagu već sljedećeg mjeseca i trajao do novembra, što bi sigurno izazvalo nezadovoljstvo među lokalnim trgovcima koji su navikli da prodaju sladoled u kasnim noćnim satima, što je dio italijanske kulture.

Reakcije lokalnih trgovaca i javnosti

Zabrana je već prije izazvala javnu polemiku. Kada je slična zabrana predložena 2013. godine, uslijedio je veliki otpor, uključujući i ‘Occupy Gelato’ pokret koji se protivio ograničenjima. Gradonačelnik je morao razjasniti da nije bilo namjere da se zabrani noćna prodaja sladoleda, citirajući pogrešno tumačenje pravila ili moguću grešku u formulaciji direktive.

Balansiranje između potreba građana i želja poslovanja

Ovaj potez odražava stalni izazov s kojim se gradovi suočavaju u balansiranju potreba svojih stanovnika s željama poslovnih subjekata i kulturnim običajima kasnonoćnog druženja. Pritom, javnost ima priliku uložiti prigovore i predložiti promjene na novi predloženi zakon do početka svibnja.

Milanska inicijativa za regulaciju kasnonoćne prodaje hrane i pića predstavlja pokušaj grada da nađe ravnotežu između mira i zdravlja stanovnika te slobode ekonomske aktivnosti trgovaca i preduzetnika. Dok grad razmatra ovaj prijedlog, lokalni trgovci i ljubitelji noćnog života iščekuju konačnu odluku koja bi mogla značajno utjecati na kulturnu dinamiku Milana​ (The Independent)​​ (yesmilano)​.

Vrh stranice