Home » Tehnologija » Šokantno Otkriće u Fizici: Živimo li u Simulaciji? Drugi Zakon Infodinamike Kaže Da!

Šokantno Otkriće u Fizici: Živimo li u Simulaciji? Drugi Zakon Infodinamike Kaže Da!

Image by KamranAydinov on Freepik

Šokantno Otkriće u Fizici: Živimo li u Simulaciji?

Da li je naš svijet, uključujući sve što doživljavamo, samo složen model u kompjuterskom sistemu? Hipoteza revolucionarne simulacije, ranije rezervisana za filozofsku debatu, sada dobija podršku iz iznenađujućeg izvora: fizike. Nedavno otkriće u fizici sugerira da bismo, prema drugom zakonu infodinamike, mogli živjeti unutar simulacije.

Drugi zakon infodinamike, inače inspirisan drugim zakonom termodinamike, predviđa da će svaki prirodni proces rezultirati gubitkom energije i povećanjem poremećaja ili entropije sistema. Međutim, ovaj zakon koji su usvojili fizičar Melvin Vopson i matematičar Serban Lepadatu dovodi do zapanjujućih zaključaka. Umjesto da tvrdi povećanje entropije informacionih sistema, ovaj zakon sugeriše da “entropija informacija” može ostati nepromenjena ili čak smanjiti tokom vremena.

Melvin Vopson, autor ovog zakona, izrazio je želju da istraži šire implikacije ovog otkrića. Njegova analiza SARS-CoV-2 RNA sekvenci otkrila je da su mutacije slijedile drugi zakon infodinamike, sugerirajući da mutacije nisu slučajne. Također je primijetio da raspored elektrona u atomu služi za minimiziranje entropije informacija.

Otkriće također nudi potencijalno objašnjenje zašto priroda teži simetriji. Principi simetrije igraju ključnu ulogu u zakonima prirode, ali njihovo prisustvo nije uvijek nesretno. Vopson tvrdi da visoka simetrija odgovara minimalnoj entropiji informacija, što podržava hipotezu da živimo u simulaciji.

Sada je ključni korak eksperimentalno potvrditi ova revolucionarna otkrića. Ako je informacija osnovna komponenta univerzuma, kao što Vopson sugeriše, onda bi se mogla otkriti sudarima čestica i antičestica. Ovo intrigantno istraživanje postavlja nova pitanja o našem svijetu i načinu na koji ga doživljavamo.

Nalazi ovog istraživanja objavljeni su u časopisu AIP Physics pod naslovom “Drugi zakon infodinamike i njegove implikacije na hipotezu simuliranog univerzuma”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vrh stranice